11. 2. – 13. 2. 2020

2. autobusový veľtrh na Slovensku

VEĽTRH ZAČNE ZA:

BUS SHOW zdravá doprava Nitra 2020

Program 2. veľtrhu BUS SHOW 2020 intenzívne pripravujeme. Veľtrh sa uskutoční od 11.2. 13.2. 2019 na výstavisku Agrokomplex.  Termín veľtrhu je mimo hlavnej autobusovú sezónu spoločností prevádzkujúca nepravidelnú turistickú dopravu.

Stránka sa pripravuje

 

 

 

 

Nomenklatúra:

1 Autobusy

1/1 mestské a linkové autobusy

1/2 zájazdové autobusy

1/3 minibusy

1/4 autobusy s alternatívnymi pohonmi

1/5 špeciálne autobusy

 

2 Servisné zariadenie a vybavenie (zdviháky, pneuservisy, náradie, lakovanie, diagnostika, meranie, vybavenie pre servisy, príslušenstvo)

3 Informačné a odbavovacie systémy

4 komponenty a diely (motory, brzdy, prevodovky, retardéry, chladenie, vykurovanie)

5 Pneumatiky

6 Chémia, čistiace zariadenia a prostriedky

7 Pohonné hmoty, oleje, výdajné stojany

8 CNG/LNG – distribútori, plniace stanice

9 Elektromobilita, distribútori, nabíjacie stanice

10 Dopravné služby, cestovné kancelárie

11 Odborná literatúra – školy, časopisy, médiá

12 Finančné a poisťovacie služby

13 Veterány