11. 2. – 13. 2. 2020

2. autobusový veľtrh na Slovensku

VEĽTRH ZAČNE ZA:

BUS SHOW zdravá doprava Nitra 2020

Program 2. veľtrhu BUS SHOW 2020 intenzívne pripravujeme. Veľtrh sa uskutoční od 11.2. 13.2. 2019 na výstavisku Agrokomplex Termín veľtrhu je mimo hlavnej autobusovú sezónu spoločností prevádzkujúca nepravidelnú turistickú dopravu.

Stránka sa pripravuje

.

 

 

 

BUS SHOW Nitra 2020

Druhý autobusový veľtrh autobusov a autobusovej dopravy na Slovensku BUS SHOW 2020 s podtitulom „ZDRAVÁ DOPRAVA“ sa uskutoční v Nitre v dňoch 11.2 . až 13.2 2020.

Predstavujeme úplne novú formu nízkorozpočtového, efektívneho odborného veľtrhu s tematickým zameraním na mestskú, linkovú i diaľkovú a zájazdovú dopravu. Súčasťou veľtrhu celodenné odborné konferencie E BUS3000 a IQTS.

 

.

.

Cieľ veľtrhu je jasný, ukázať v praxi na možnosti čistej, ekologickej, bezpečnej a vysokokomfortnej dopravy v meste. Nitra je pre nás presne tým miestom, ktorého potreby v oblasti verejnej dopravy by mohol podobný veľtrh osloviť a možno i naplniť. Ide o moderné, rýchlo sa rozvíjajúce mesto strednej veľkosti a je určite pre taký projekt zaujímavá i svojou štruktúrou. Nachádza sa tu historické centrum, ale i rozvíjajúca sa priemyselná zóna, má tiež veľkú spádovú oblasť, množstvo základných a stredných škôl vrátane univerzity, čo v praxi znamená rozsiahlu a pomerne komplikovanú verejnú dopravu.

Pre také mestá je určite dôležité hľadať ďalšie nové možnosti vo verejnej doprave a ukázať na možnosti integrácie dopravy v rámci komplexných programov  SMART CITY . Verejná doprava v meste je jedným z hlavných kameňov mozaiky projektov SMART CITY, nie vždy je však jednoduché nájsť to najoptimálnejšie riešenie pre každodennú rôznorodú migráciu.

Veľtrh BUS SHOW dáva veľký priestor pre predstavenie všetkých dostupných dopravných prostriedkov, ktoré neobťažujú ani hlukom, ani znečisťujúcimi emisiami. Ide o vozidlá s elektrickým pohonom, hybridné, ale i na stlačený zemný plyn s najmodernejšími dieselovými agregátmi s ekologickou normou Euro 6.

Veľtrh do mesta priláka popredné firmy zaoberajúce sa vývojom a výrobou moderných dopravných prostriedkov verejnej dopravy a ostatného sortimentu s verejnou dopravou priamo súvisiaceho. BUS SHOW je nekonvenčný veľtrh s dôrazom na funkčnosť exponátov. Preto sa koná mimo pevnej haly i klasické výstavisko. Tak ako vnímame nadčasovosť projektov SMART CITY, tak aj prispôsobujeme celú kompozíciu veľtrhu novým typom dopravy so začlenením do modernej infraštruktúry.

 

Organizátor veľtrhu BUS SHOW zdravá doprava

  • agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
  • Výstavná
  • 949 01  Nitra
  • IČO: 36855642
  • IČ DPH: SK2022506651
  • Registrácia: Okresný súd Nitra, oddiel Pš vložka 10007/N
  • IBAN: SK85 1111 0000 0066 0731 7028
  • BIC: UNCRSKBX
  • https://www.agrokomplex.sk

.

.