BUS SHOW zdravá doprava Nitra 2020 – odborné konferencie
 
 •  E BUS 3000
 • Intelligent Transport Systems (IQTS)

 

E BUS3000 je program pre podporu rozvoja elektromobility vo verejnej doprave na Slovensku. Jeho súčasťou je medzinárodná konferencia, ktorá sa uskutoční 11. 2. 2020 od 12.30 do 15.30 hod. na výstavisku Agrokomplex v  v hale M2. Koncept projektu E BUS3000 pripravuje spoločnosť Green Pear Tip spoločne s partnermi. Green Pear Tip propaguje projekty pre rozvoj elektromobility a BRT (Bus Rapid Transit) viac ako osem rokov na portáli BusPress. Program elektromobilite je tiež jedným z dôležitých tém veľtrhu BUS SHOW zdravá doprava Nitra 2020.

Pri prvom ročníku BUS SOW sa na veľtrhu predstavili dve najväčšie slovenské mestá Bratislava a Košice so svojimi elektrobusmi na konferencii Elektrické autobusy pre mesto. Generálni riaditelia oboch dopravných podnikov informovali účastníkov konferencie o prvých poznatkoch z prevádzky Elektrobus v oboch najväčších slovenských mestách.

 

E BUS3000, konferencia 11. 2. 2020, 12.30  HALA M2

 • Zväz autobusovej dopravy, Peter Sádovský – Úvod, význam a prínos elektromobilty pre verejnú dopravu
 • FlixBus, Martina Čmielová – Budúcnosť FlixMobility: Elektrobus, vodík a bioplyn
 • Dopravnýpodnik mesta Hradce Králové, Petr Voltr – 50% elektrický vozidiel v DPMHK, fakty o prevádzke
 • ABB, Vladimír Kukučka – Dobíjacia infraštruktúra pre elektrické autobusy
 • Dopravný podnik Košice, Roman Danko – Elektrické autobusy a trolejbusy v meste Košice
 • VOLVO Buses, Radko Manda (v jednání)
 

Vstupenku zadarmo a registráciu návštevníka na konferencie si stiahnite tu
(Odkaz rozkliknite a vyberte si konferenciu)

 

Inteligent Transport Systems (IQTS) je konferencia tematicky zameraná na dynamický rozvoj hromadného cestovania a na inteligentné elektronické systémy a technológie. Predstaví sa tu nadčasové projekty zamerané na efektívne riadenie verejnej dopravy.  Konferencia Inteligent Transport Systems (IQTS), dáva vystavovateľom možnosť predstaviť projekty a vystavované produkty širokému publiku odborníkov z dopravných spoločností. Vystavovateľom veľtrhu ponúka mimoriadnu príležitosť priamo osloviť odberateľov a zákazníkov dvakrát v jednom okamihu a na jednom mieste. Výstupy z konferencie Inteligent Transport System (IQTS) budú mať svoju stálu stopu v elektronických médiách.

 

Veľtrh BUS SHOW zdravá doprava a odborné konferencie sa konajú pod záštitou podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR László Sólymosa a ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka. 

 

 

Konfrerencia Intelligent Transport Systems  12. 2. 2020  9.30 hod. Agrokomplex  HALA M2

 • Jozef Gnap  – Úvod, Inteligentné systémy a digitalizácia zrýchlenie a skvalitnenie dopravy
 • FlixBus, Zdeněk Tesárek – Ako riadime flotilu o 2000 autobusoch na 5 kontinentoch
 • Bratislavská integrovaná doprava, Zuzana Horčíková – Mobilná aplikácia IDS BK – vývoj a rozvoj
 • SACONCO, Stephan Arnold Thomsen – Prepojenie ITS a poznatkov založených na údajoch do zmien v správaní zamestnancov v doprave
 • Dopravný podnik Košice, Roman Danko – Aktivity Dopravného podniku mesta Košice pre rozvoj VOD
 • Transdata, Róbert Hájek – Smart platby v doprave

 

 

 

Vstupenku zadarmo a registráciu návštevníka na konferencie si stiahnite tu
(Odkaz rozkliknite a vyberte si konferenciu)

 

 
—————————————————————————————————————————————————————–

 
Vo verejnej doprave na začiatku 3.tisíceletí sa elektromobilita v rôznych podobách začína výrazne presadzovať a nikdy pred tým sme nezaznamenali tak obrovský nárast nových elektrických autobusov ako práve teraz.
 
Prakticky nie je deň, aby sa neobjavila ďalšia správa o sprevádzkovanie nových elektrických, alebo hybridných autobusov niekde vo svete. Naposledy je to uvedenie do prevádzky prvých šestnástich hybridných autobusov IVECO Urbanway na Slovensku v Žiline.

Koncept projektu E BUS3000 pripravuje spoločnosť Green Pear Tip spoločne s partnermi. Green Pear Tip propaguje projekty pre rozvoj elektromobility a BRT (Bus Rapid Transit) viac ako osem rokov na portáli BusPress. Program elektromobilite je tiež jedným z dôležitých tém veľtrhu BUS SHOW zdravá doprava, ktorý sa uskutoční v Nitre od 11. 2. do 13. 2. 2020 už po druhej.

Pri prvom ročníku sa na veľtrhu predstavila dve najväčšie slovenské mestá Bratislava a Košice sa svojimi Elektrobus a na konferencii Elektrické autobusy pre mesto. Generálni riaditelia oboch dopravných podnikov Ing. MilanUrban a Ing. Richard Majza informovali účastníkov konferencie o prvých poznatkoch z prevádzky Elektrobus v oboch najväčších mestách.

 
 
.
.

1. BUS SHOW, zdravá doprava Nitra 2018 

 

Rozvoj elektromobility na Slovensku

 

KOŠICE

BRATISLAVA

ŽILINA

 

 

Elektrické autobusy pre mesto“ na veľtrhu Busshow 2018

Konferencia „Elektrické autobusy pre mesto“ na veľtrhu Busshow 2018 podporí slovenské smart cities

 Na úvod o smart city, o elektrických autobusoch a o pripravovanej konferencii

Parky mestských autobusov vo svete sa postupne elektrifikujú. Nie je náhodou, že ocenenie „najlepší mestský autobus roku 2017“ si na poslednom medzinárodnom veľtrhu IAA Nutzfarzeuge v Hannoveri prvýkrát v histórii odniesol batériový elektrobus. I na Slovensku sa začínajú uplatňovať elektrobusy – štrnásť vozidiel vo farbách košického dopravného podniku je toho najlepším dôkazom. Elektrobusy sú zároveň jednou z moderných technológií, ktoré pomáhajú vytvárať inteligentné mestá – smart cities. Nie je preto divu, že sa elektrobusom v kontexte inteligentných miest bude venovať tiež konferencia „Elektrické autobusy pre mesto“ ako sprievodný program pripravovaného veľtrhu BUS SHOW 2018  v Nitre.

 

 

 

.

 

„najlepší mestský autobus roku 2017“ si na poslednom medzinárodnom veľtrhu IAA Nutzfarzeuge v Hannoveri prvýkrát v histórii odniesol batériový elektrobus.

Solaris Urbino 12 Electric: „najlepší mestský autobus roku 2017“ si na poslednom medzinárodnom veľtrhu IAA Nutzfarzeuge v Hannoveri prvýkrát v histórii odniesol batériový elektrobus.

 

Čo je to smart city

Pod pojmom smart city rozumieme koncept strategického riadenia mesta, resp. obce alebo regiónu (pre jednoduchosť hovorme ďalej iba o „smart city“), pri ktorom sa využívajú moderné technológie na ovplyvňovanie kvality života v meste, a následne na dosahovanie hospodárskych cieľov mesta. Pritom dochádza k synergiám medzi rôznymi aktivitami a verejnými službami, vďaka ktorým mesto funguje – predovšetkým doprava, logistika, bezpečnosť, energetika, správa budov atď.

Smart city je tak možné vidieť v štyroch úrovniach:

 • organizácia a plánovanie, pre ktoré moderné technológie umožňujú získať a spracovať potrebné dáta,

 • komunitný život, kde vedenie mesta priebežne komunikuje s občanmi a občanom načúva, a občan sa tak cíti súčasťou jedného spoločenstva a nie iba kolieskom v odľudštenom súkolesí,

 • infraštruktúra smart city, tvorená tromi základnými piliermi: inteligentná mobilita, inteligentná energetika a služby a informačné a komunikačné technológie,

 • výsledná kvalita života a atraktivita mesta, ktorá je konečným cieľom zavádzania konceptu smart city.

Ako vidieť, technológie, ktorým sme si zvykli hovoriť inteligentné, tvoria „sivú“ infraštruktúru inteligentného mesta. Tieto technológie však nie sú cieľom samé pre seba, nieto ešte „veľkými hračkami pre veľké deti“, ale prostriedkom na to, aby sa v meste dobre žilo a podnikalo, a mesto teda hospodársky prekvitalo.

„Sivú“, teda technologickú, infraštruktúru doplňuje v smart city zelená infraštruktúra – mestská zeleň. Tá má významný vplyv na život v meste, či už preto, že pôsobí ako „prírodná klimatizácia“, alebo preto, že je nevyhnutná pre zachovanie biologickej rovnováhy.

Dôležitou súčasťou infraštruktúry smart city sú práve elektrické autobusy ako ekologický druh hromadnej dopravy. Pozrime sa na ne trochu zblízka. Najprv si ale ukážeme, prečo sú elektrické pohony také preferované.

 

I na Slovensku sa začínajú uplatňovať elektrobusy – štrnásť vozidiel vo farbách košického dopravného podniku je toho najlepším dôkazom

I na Slovensku sa začínajú uplatňovať elektrobusy – štrnásť vozidiel vo farbách košického dopravného podniku je toho najlepším dôkazom (foto: Zdeněk Nesveda)

Ekologicky = elektricky, na Slovensku obzvlášť

„Každý elektromobil má svoj komín!“ Ako často je možné podobné komentáre počuť od zarytých odporcov elektrickej dopravy. Naozaj?

Slovensko je jednou z európskych (a svetových) krajín s najčistejším elektroenergetickým mixom. Tepelné elektrárne sa na výrobe slovenskej elektriny podieľajú len cca trinástimi percentami. Viac ako polovicu výroby zaisťuje bezemisná jadrová energetika a o zvyšok sa delia ostatné bezemisné a nízkoemisné zdroje, najmä vodné elektrárne.

To však nestačí. Celkové ekologické prínosy elektrického pohonu sú dané predovšetkým jeho energetickou efektívnosťou – elektrobus spotrebuje oproti dieselu len zhruba dve pätiny energie. Elektromotor skrátka nemá piesty s ojnicou a nebeží na neutrál.

Ešte významnejšie sú ekologické prínosy v mieste prevádzky, kde elektrická doprava (na rozdiel od dieselov alebo CNG) neprodukuje žiadne emisie. Ide najmä o pevné častice a oxidy dusíka, ktoré môžu za väčšinu súvisiacich úmrtí a obzvlášť škodia v mestách, kde sa neľahko rozptyľujú.

Ďalším významným miestnym efektom elektrifikácie je odstránenie hluku produkovaného motorom autobusu. Motor nie je jediným zdrojom hluku vozidla, významne sa však prejavuje práve pri nízkych rýchlostiach a rozbiehaní v mestskej prevádzke.

 

Reálny dojazd elektrobusu je obmedzený kapacitou trakčných batérií. Tomu je nutné prispôsobiť i spôsob prevádzkovania elektrobusov.

Reálny dojazd elektrobusu je obmedzený kapacitou trakčných batérií. Tomu je nutné prispôsobiť i spôsob prevádzkovania elektrobusov. (foto: Zdeněk Nesveda)

Batériový elektrobus – ekologický a nezávislý

Nezávislým elektrickým autobusom je batériový elektrobus, ktorý teraz prechádza prudkým rozvojom. V celej Európe ich teraz jazdí asi tisíc, svetovým lídrom je však Čína so 170 tisícmi.

Reálny dojazd elektrobusu je obmedzený kapacitou trakčných batérií. Tomu je nutné prispôsobiť i spôsob prevádzkovania elektrobusov.

Pri dennom dojazde najviac cca 160 – 180 km postačí tzv. „nočný elektrobus“ – teda elektrobus, ktorý sa cez noc nabije zo zásuvky (obvykle za niekoľko hodín) a cez deň slúži na linke.

Hneď ako sa požadovaný dojazd pohybuje nad touto hranicou, príde k slovu koncept priebežne dobíjaného elektrobusu. Okrem pomalého nočného nabíjania na plnú kapacitu sa elektrobus počas dňa priebežne dobíja na trase veľkými výkonmi zo špeciálnej nabíjacej stanice tak, aby jeho batérie vždy vystačili po ďalšie dobitie aj so všetkými potrebnými rezervami.

Denný dojazd takého elektrobusu potom môže byť prakticky neobmedzený. Priebežné dobíjanie však predurčuje vedenie jeho liniek alebo oblasť, v ktorej sa prevádzkuje, a takýto elektrobus už nie je celkom nezávislý.

 

V súlade so štandardizačným procesom na úrovni CEN a CENELEC a súbežne s ním sa dohodou hlavných priemyselných hráčov vyvinul štandard priebežného dobíjania označovaný ako OppCharge,

V súlade so štandardizačným procesom na úrovni CEN a CENELEC a súbežne s ním sa dohodou hlavných priemyselných hráčov vyvinul štandard priebežného dobíjania označovaný ako OppCharge, (foto. Volvo Buses)

Technológií na priebežné nabíjanie elektrobusov je viac.

Predmetom celoeurópskej technickej štandardizácie sú dve nabíjacie technológie: zásuvka CCS alebo Combo II, používaná aj na rýchle nabíjanie elektromobilov, a uzemnené, plne automatické, tzv. štvorpólové rýchle dobíjanie s konzolou pantografového typu. Toto rýchle nabíjanie sa dá pripojiť k verejnej sieti aj k energetickej infraštruktúre električiek či trolejbusov.

V súlade so štandardizačným procesom na úrovni CEN a CENELEC a súbežne s ním sa dohodou hlavných priemyselných hráčov vyvinul štandard priebežného dobíjania označovaný ako OppCharge, charakteristický pantografovou konzolou spúšťanou z pylónu do lyžín na streche vozidla. Všetko nasvedčuje tomu, že táto technológia bude udávať hlavný smer v ponuke priebežného dobíjania elektrobusov. Okrem Európy má ambície zaujať toto miesto i v USA a Kanade.

Štandardizácia má za cieľ zjednotenie technických parametrov tak, aby bolo možné vzájomne kombinovať elektrobus a nabíjaciu stanicu od ktoréhokoľvek výrobcu, čo stimuluje dodávateľský trh. Štandardizácia tiež podporuje sériovosť, a tým efektívnosť výroby. V oboch prípadoch je výsledkom tlak na zníženie rozdielu cien elektrobusov oproti konvenčným autobusom, a teda na ich obchodnú atraktívnosť.

Existujú aj mnohé ďalšie systémy priebežného dobíjania elektrobusov. Avšak tu platí to isté, čo pri preklínaných a napriek tomu stále nakupovaných produktov firmy Microsoft: Iste existujú lepšie riešenia, ale toto je štandard.

 

Nezávislá prevádzka trolejbusu na batérie je podstatne ekologickejšia ako využitie prídavného dieselového agregátu s enormnou spotrebou paliva (v prepočte až dvojnásobok autobusu).

Parciálný trolejbus Škoda, Nezávislá prevádzka trolejbusu na batérie je podstatne ekologickejšia ako využitie prídavného dieselového agregátu s enormnou spotrebou paliva (v prepočte až dvojnásobok autobusu). (foto: Škoda Electric)

Parciálny trolejbus – bezemisný výlet za troleje

Večne zeleným praotcom elektrických autobusov je starý dobrý trolejbus s históriou dlhou viac ako storočie. Jeho Achillovou pätou je závislosť od trolejového vedenia, ktorá robí prevádzku trolejbusu zraniteľnou a zároveň nákladnou. Snaha urobiť trolejbus aspoň čiastočne nezávislým a zároveň zachovať jeho ekologickú prevádzku vedie ku konceptu parciálneho trolejbusu, teda trolejbusu s batériovým zásobníkom energie.

Nezávislá prevádzka trolejbusu na batérie je podstatne ekologickejšia ako využitie prídavného dieselového agregátu s enormnou spotrebou paliva (v prepočte až dvojnásobok autobusu). Má však technické a ekonomické obmedzenia. Keď trolejbus ide a zároveň dobíja batérie, odoberá prirodzene omnoho viac energie, ako keď iba ide. Pri dobíjaní v stoji sa pre zmenu zberača rýchlo zahrejú, pretože ich nechladí prúd vzduchu. Oboje kladie nároky na trolejovú infraštruktúru i na samotný zberač. Trolejbus tiež nie je možné vyplniť batériami nadmieru – sú tu prirodzené obmedzenia v priestore a v celkovej hmotnosti.

V súčasnosti preto platí ako osvedčená prax, že prevádzka trolejbusu s batériami je efektívna do pomeru 2:1, teda 2 kilometre pod trolejom na 1 kilometer mimo troleja, aj keď technicky je možné aj viac.

Samostatnou kapitolou sú elektrické autobusy, využívajúce ako jeden zo zdrojov elektriny vodíkové palivové články

Samostatnou kapitolou sú elektrické autobusy, využívajúce ako jeden zo zdrojov elektriny vodíkové palivové články (foto: Zdeněk Nesveda)

Na obzore vodík

Samostatnou kapitolou sú elektrické autobusy, využívajúce ako jeden zo zdrojov elektriny vodíkové palivové články. Spájajú v sebe bezemisnú prevádzku a dojazd na jedno natankovanie nádrže porovnateľný so spaľovacími motormi.

Zatiaľ sú tieto autobusy príliš drahé a chýba im vodíková infraštruktúra, ale to sa môže čoskoro zmeniť. Len v Európe je dnes záujem o cca 600 takýchto vozidiel a priemyselným ťahúňom sú bohaté plynárenské spoločnosti, ktoré tu tušia budúcnosť.

Úsilie venované príprave a realizácii takého projektu sa však bohato vráti v príjemnej a účelnej mestskej doprave. (foto: Zdeněk Nesveda)

Úsilie venované príprave a realizácii takého projektu sa však bohato vráti v príjemnej a účelnej mestskej doprave. (foto: Zdeněk Nesveda)

Elektrické autobusy ako projekt

Najhlúpejší spôsob, ako elektrifikovať mestskú dopravu, je možné zhrnúť do vety: „Zožeňme si elektrobus, nech sme svetoví.“

Daňou za ekologické prínosy elektrických autobusov sú vyššie spomínané prevádzkové obmedzenia aj vyššie obstarávacie náklady, čiastočne kompenzované nižšími prevádzkovými nákladmi. Elektrobusy, rovnako ako parciálne trolejbusy, predstavujú samostatný dopravný systém, ktorý je potrebné koncipovať tak, aby sa čo najviac využili ich výhody a nevadili ich nevýhody – teda riešiť ho ako projekt.

Najprv je potrebné definovať, aké dopravné služby sú potrebné, potom preveriť, aké najvhodnejšie technológie pre ne aktuálne ponúka priemyselný trh.

Následne sa prepočíta finančná a sociálno-ekonomická efektívnosť takého riešenia a nájdu potrebné finančné zdroje. Tie môžu pochádzať z verejných rozpočtov alebo od súkromných inštitúcií, ako úvery, lízing či iné formy „alternatívnych“ financií. Až potom je možné pristúpiť k obstaraniu potrebnej techniky.

Pokiaľ sa ako alternatíva zvolí zapojenie do vývojového (či inovačného) projektu, hradeného čiastočne priemyslom, ušetria sa investičné náklady. Je však nutné počítať s tým, že sa dopravca stane „živým laboratóriom“ a nemá zmysel očakávať vysokú disponibilitu vozidiel a zariadení. Priemysel sa tu nehrá na bohatého strýčka, ale investuje do prevádzkového overovania nových technológií.

Tým celý projekt elektrifikácie nekončí. Bez ďalších opatrení, napríklad inteligentné riadenie dopravy v meste alebo rozmanité informačné technológie na zaistenie spoľahlivosti prevádzky, pôjde vždy o polovičné riešenie, ktoré elektrickej doprave v dôsledku preukáže medvediu službu. Úsilie venované príprave a realizácii takého projektu sa však bohato vráti v príjemnej a účelnej mestskej doprave.

 

 

 Konferencia „Elektrické autobusy pre mesto“

Elektrické autobusy teda predstavujú dôležitú súčasť ekologickej mestskej dopravy v inteligentnom meste. Aby všetko fungovalo, ako má, je potrebné skĺbiť prevádzkové, technologické, organizačné a finančné aspekty do jedného účelného a hospodárneho projektu.

Na podporu tohto prístupu k rozvoju elektrických autobusov je tu konferencia „Elektrické autobusy pre mesto“ ako sprievodný program veľtrhu BUS SHOW 2018 . Na Slovensko sa tak rozšíri úspešná česká konferencia „Elektrické autobusy pre mesto“, ktorá má za sebou už päť behov a šiesty, na veľtrhu Czechbus 2017, je v príprave. Konferencia dá účastníkom veľmi praktické informácie o novinkách v oblasti najnovších technológií, prevádzkových skúseností i organizácie a financovania elektrických autobusov.

Konferenciu usporadúva konzultačná firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, zameraná práve na projekty smart cities a elektrických autobusov. Jej majiteľ a hlavný konzultant je zároveň autorom knihy Smart city v praxi http://www.smartcityvpraxi.cz/rozhovory_komentare_24.php – prvá česká publikácia k téme inteligentných miest.  

V Prahe sa táto konferencia za roky vyvinula do tradičnej akcie s bezmála rodinnou atmosférou, kde sa stretávajú kolegovia a priatelia v odbore, ktorí si prišli vymeniť skúsenosti a získať nové poznatky. Zdá sa, že je najvyšší čas založiť takúto tradíciu aj na Slovensku, ktoré je čo sa týka ekologickej dopravy a energetiky v mnohom napred.

Tešíme sa na vás!

Jakub Slavík

 

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services (foto: Zdeněk Nesveda)

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services (foto: Zdeněk Nesveda)