Aký bol prvý veľtrh BUS SHOW zdravá doprava na Slovensku 10

10/ dnes 16.8. 2018 GX SOLUTIONS, a.s.

Spoločnosť GX SOLUTIONS predstavila na BUS SHOW monitoring autobusov pre medzinárodné, vnútroštátne aj mestské autobusy. Ponúka inteligentné sofistikované systémy umožňujúce najmodernejšie spôsoby riadenia autobusovej dopravy, ktoré významne zvyšujú efektivitu, bezpečnosť aj komfort prepravy. Bez podobných systémov sa v blízkom čase nezaobíde žiadna dopravná spoločnosť, ktorá bude chcieť odolávať konkurenčným tlakom.   

Systém umožňuje napr. online sledovanie pozície stroja vrátane zobrazenia všetkých prevádzkových parametrov, zobrazenia a archivácie histórie jázd či vykonanej práce nad rôznymi mapovými podkladmi (vrátane fotomapy), je možné sledovať časy príjazdov, odjazdov a prestojov.

Systém šetrí čas a náklady na administratívu. Za vodiča je automaticky vedená podrobná elektronická kniha jázd. Konkrétnym vozidlám je možné priradiť servisné intervaly, plán prehliadok a nastaviť automatické upozornenia. Získané dáta je možné prenášať do ekonomického alebo informačného softvéru. Systém disponuje automatickým výpočtom cestovných náhrad, ktorý výrazne zjednoduší spracovanie miezd a dodá taktiež potrebné podklady pre účtovníctvo v definovaných oblastiach. Oblasti je možné definovať ako zakázané a povolené. Vozidlá sú často osadzované zariadením na prihlásenie vodiča.

Systém ďalej umožňuje automatickú identifikáciu vodiča, vyčítanie dát z tachografu a tým aj dodržiavanie AETR-u podľa platnej legislatívy. Vďaka následnej predikcii AETR-u má taktiež dispečer prehľad o tom, ako dlho ešte môže vodič šoférovať a kam je schopný aktuálne dôjsť. K úspore času prispieva možnosť vzdialeného vyčítania karty vodiča. Vďaka týmto informáciám je vždy k dispozícii taktiež automatický a presný výpočet diét.

Palivo je najčastejšie sledované nezávislým meraním priamo v nádrži alebo viacerých nádržiach konkrétneho vozidla, vďaka čomu je možné zistiť presnú spotrebu a stav paliva. Zároveň taktiež okamžite informuje (SMS, e-mail) o podozrivom úbytku PHM. Je možné taktiež porovnávať dokladované množstvo paliva so skutočným stavom PHM v nádrži. Doplnkom môže byť vyčítanie parametrov z riadiacej jednotky.

Vďaka aplikácii pre tablet umiestnený vo vozidle môže vodič viesť podrobnú stazku v elektronickej podobe alebo napríklad voliť konkrétny jazdný režim. Zároveň môže bezplatne komunikovať s dispečerom formou chatu. Dispečer môže vodičovi plánovať trasy, ktoré sa vodičovi automaticky zobrazujú v navigácii.

Systém stráži jazdný štýl vodiča a ekonomiku jázd na základe rôznych parametrov ako napríklad prekračovanie povolených rýchlostí, detekcia prudkých rozjazdov a brzdení, otáčok motora, beh prídavného kúrenia, beh motora naprázdno a pod. Vodič môže byť ohodnotený výslednou známkou za buď jednotlivú jazdu, alebo za dlhšie obdobie.

Sleduje sa je napríklad dodržiavanie cestovného poriadku alebo taktiež klimatické podmienky v priestore pre cestujúcich, kedy, kde a ako dlho boli otvorené dvere a pod. Vďaka tomu budete mať vždy preukázateľný dôkaz o stave autobusu v prípade reklamácií od vašich cestujúcich.

GX SOLUTIONS poskytuje telematické riešenia firmám s akýmkoľvek vozovým parkom už 20 rokov. Má preukázateľné výsledky, viditeľné v mnohých projektoch a širokom portfóliu riešení. Úspešne bolo implementovaných vyše 40 000 riešení. Služby sú určené pre vozové parky rôzneho typu, zloženia a účelu používania. Spoločnosť sa orientuje na monitoring áut, strojov, techniky a ďalších zariadení v rôznych oblastiach a odvetviach. Je medzinárodnou spoločnosťou, pôsobí v Česku, na Slovensku, kde sídli dcérska spoločnosť GX Solutions, a.s., a so svojimi aktivitami rastie aj v Poľsku, Maďarsku a Nemecku.

Zdroj: GX SOLUTIONS

.

Spoločnosť GX SOLUTIONS predstavila na BUS SHOW monitoring autobusov pre medzinárodné, vnútroštátne aj mestské autobusy (foto: Zdeněk Nesveda)

Spoločnosť GX SOLUTIONS predstavila na BUS SHOW monitoring autobusov pre medzinárodné, vnútroštátne aj mestské autobusy (foto: Zdeněk Nesveda)

.

 

.

 

2. BUS SHOW zdravá doprava Nitra 2019

.

Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO Nitra 19.2. – 21. 2. 2019

Veľtrh sa koná pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

 

 

.