11. 2. – 13. 2. 2020

2. autobusový veľtrh na Slovensku

VEĽTRH ZAČNE ZA:

BUS SHOW 2018: prvý inovatívny autobusový dopravný veľtrh na Slovensku sa blíži

Praha 21. 3. 2018. Veľtrh BUS SHOW zdravá doprava Nitra 2018 je úplne prvým svojho druhu na Slovensku. Prihlásené sú spoločnosti, prinášajúce na Slovensko najnovšie technológie z oblastí elektronického riadenia verejnej dopravy, informačných a odbavovacích systémov. Úplne prvýkrát sa tu uskutoční celodenná konferencia Elektrické autobusy pre mesto v kontexte Smart city. Necelé tri mesiace pred veľtrhom je obsadených 90 % plôch expozícií z celkovej kapacity 4 600 m².

 

  • Historicky prvý autobusový dopravný veľtrh na Slovensku
  • Súťažná kampaň SLOVAK BUS CITY a LINES
  • Konferencia ELEKTRICKÉ AUTOBUSY PRE MESTO v kontexte Smart City
  • Najmodernejšie elektronické riadiace, odbavovacie a informačné systémy
  • Elektrobusy, linkové a mestské autobusy, diaľkové autokary
  • Školské autobusy pre školy, obce a mestá
  • Špičkové servisné a opravárenské zariadenia a technológie
  • 4 600 m² výstavnej plochy – Nitra 5. 6. až 7. 6. 2018
  • Partneri: Dopravný podnik Košice, Dopravný podnik Bratislava a mesto Nitra

 

Slovenský veľtrh BUS SHOW zdravá doprava vznikol na základe skúseností s podobným projektom v Česku. Potenciálni vystavovatelia rýchlo prekonali nedôveru k prvému ročníku, a preto sa tak rýchlo podarilo naplniť danú výstavnú kapacitu plochy 4 600 m². Na Slovensku sa predá každoročne 400 – 500 nových autobusov. Napriek tomu, že verejná doprava na Slovensku funguje relatívne dobre, dôležité je zároveň s vyvíjajúcou sa ekonomikou hromadnú dopravu intenzívne ďalej rozvíjať a modernizovať. Slovenská verejná doprava, podobne ako česká, má problémy a nedostatky. Za hlavné je možné považovať kritický nedostatok vodičov a pomalou obnovu vozového parku, zapríčinenou nedostatkom financií.

Autobusový veľtrh BUS SHOW je najväčšie dopravné fórum, kde sa stretnú výrobcovia, predajcovia autobusov aj vývojári inteligentných systémov s dopravcami. BUS SHOW má ukázať na nové efektívne riešenia vo verejnej doprave. BUS SHOW je jedným z mnohých kameňov dopravnej mozaiky, ktorý môže prispieť k skvalitneniu verejnej dopravy na Slovensku.  

 

 

Verejná doprava má kľúčovú nezastupiteľnú úlohu v modernom svete a jej význam sa bude aj naďalej posilňovať. Čoskoro sa dočkáme nových moderných trendov a nových technológií. Preto aj my sa snažíme prilákať maximum vystavovateľov, ktorí plochy zaplnia najmodernejšími dopravnými prostriedkami a technológiami. BUS SHOW je česko-slovenský projekt, ktorý sa uskutoční v roku výročia 100 rokov od vzniku Československej republiky a 25 rokov od vzniku dvoch samostatných štátov, Slovenskej a Českej republiky.