BUS SHOW zdravá doprava Nitra 2020

Nitra – 26. 7. 2019 / Druhý ročník medzinárodného veľtrhu BUS SHOW zdravá doprava Nitra sa uskutoční v dňoch 11. – 13. februára 2020. Organizátorom jediného dopravného veľtrhu na Slovensku je agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik.

.

.

Veľtrh BUS SHOW predstavuje verejnosti modernú dopravnú techniku, autobusy, elektrobusy a trolejbusy, zároveň je však komplexným interaktívnym veľtržným projektom mapujúcim zásadné celoeurópske témy. BUS SHOW ponúka víziu modernej verejnej dopravy západoeurópskeho štandardu. Význam veľtrhu charakterizuje desať dôležitých tém:

  • vyspelé ekologické dopravné prostriedky hromadného cestovania,
  • slovenská mestská hromadná doprava v kontexte Smart City,
  • začleňovanie Slovenska do európskej dopravnej siete,
  • znižovanie dopravnej záťaže a podpora verejnej hromadnej dopravy,
  • strategické smerovanie inteligentnej mobility na Slovensku,
  • digitalizácia verejnej dopravy,
  • inteligentné informačné, odbavovacie a riadiace systémy,
  • vplyv dopravy na globálne otepľovanie Zeme,
  • znižovanie emisií CO2 a financovanie nízko uhlíkových inovácií,
  • alternatívne čisté zdroje energie pre dopravu – elektrina, vodík, plyn.

Hromadná doprava je alfou a omegou verejného života s mimoriadnym dopadom na kvalitu životného prostredia, v pozitívnom i negatívnom zmysle. Dopravný priemysel a doprava sú hnacím motorom ekonomiky štátu a to je tiež jeden z dôvodov, prečo je zo strany vystavovateľov o BUS SHOW tak veľký záujem. V rámci veľtrhu sa uskutočnia dve odborné konferencie: E BUS3000 a Inteligent Transport System (IQTS).

Dejiskom veľtrhu BUS SHOW zdravá doprava sa stalo mesto Nitra, ktoré má z geografického pohľadu veľmi výhodnú polohu, nakoľko sa v okruhu 200 – 250 kilometrov nachádzajú ďalšie dôležité mestá Slovenska, Čiech, Moravy, ale tiež Rakúska, Maďarska či Poľska. BUS SHOW sa profiluje ako východoeurópska výstava verejnej hromadnej dopravy.  

 

Všetky potrebné informácie o veľtrhu BUS SHOW nájdete na: https://www.agrokomplex.sk/vystavy/bus-show-slovakia-2020/ a www.busshow.eu

Obrazové materiály v tlačovej kvalite: https://www.uschovna.cz/zasilka/ORE9E4IIK9DPS669-7D3/

 TS: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

 

 

Bus Show Nitra 2020