ICOM transport v nelehké době koronaviru

Veřejná doprava je jednou z oblastí mimořádně silně zasažených pandemií koronaviru. Jak hodně se současná situace dotkla největší soukromé dopravní společnosti ICOM transport jsme se zeptali generálního ředitele Zdeňka Kratochvíla.

 

Do jaké míry u vás došlo v důsledku současné stavu k poklesu počtu cestujících a výkonů na pravidelných linkách, které provozujete v šesti krajích?

Na pokles cestujících a objem výkonů pravidelných linek má vliv především aktuální stav opatření proti šíření Covid. V době uzavření škol a omezení většiny služeb je pokles cestujících až 50%, výkony jsou omezovány zpravidla ze strany Krajských úřadů formou prázdninových jízdní řádů, kde činí pokles cca 20% objemu výkonů

Provozujete také rozsáhlou kamionovou dopravu. Jak moc tuto nákladní dopravu zasáhly události související s útlumem ekonomiky?

Aktuálně čelíme propadu zakázek v úrovni cca 20 % loňského objemu. Velké problémy nám způsobilo jarní neočekávané rozhodnutí vlády, kdy došlo k okamžitému zastavení ekonomiky. Ze dne na den jsme museli zastavit cca 200 kamionů. Výdaje jako mzdy, splátky vozidel ap. však zůstaly. Ustáli jsme to díky tomu, že jsme se v době konjunktury chovali zodpovědně a dobré období jsme „neprojedli”. Věřím, že se již v budoucnu nebude opakovat zbrklé rozhodování a zadlužování bez konzultace s krizovým štábem a odborníky.

Všechny současné negativní vlivy ochromení ekonomiky mají také přímý dopad na zaměstnanost. Museli jste i ve vašem případě redukovat počet pracovníků?

V ČR je udržována umělá přezaměstnanost. Stát stále bobtná. Pak je nedostatek zaměstnanců, v našem případě řidičů. Nabídli jsme tedy zaměstnání řidičům ze zájezdové dopravy tak, aby naši kmenoví řidiči nemuseli neustále mít maximum přesčasové práce a aby si mohli vybrat dovolenou i ve větším celku. Jsme přesvědčeni, že ekonomika bude postupně opět narůstat a personální kapacity plně využijeme.

Jste společností provozující nejmodernější flotilu autobusů a kamionů, kde dochází k pravidelné plánované obměně a modernizaci. Budete schopni i ve složité situaci udržet vysoký technický standard vaší flotily?

Je to naším cílem. Bohužel si v současné době nemůžeme dovolit odebírat stejné množství vozidel. Díky tomuto faktu i inflaci se cena vozidel dost zvýšila. Automobilový průmysl má velké ztráty, a to se projevuje i na cenách. To jsou důvody, které nás brzdí v realizaci původně zamýšlených investic. V každém případě nejen chceme, ale i musíme být i nadále stoprocentně kvalitním dopravcem.

V minulém období jste investovali nemalé částky do modernizace budov, autobusových nádraží a ubytoven pro zahraniční zaměstnance a řidiče. Dokážete nyní dál pokračovat v nastaveném trendu?

V minulých letech jsme provedli rozsáhlé modernizace budov a nádraží, které jsme si vytyčili jako cíl. V následujících letech tyto investice budou výrazně nižší. Jsme rádi, že v době koronavirové již nemusíme na tyto věci vydávat prostředky.

Současná situace, zvláště u firmy vašich rozměrů, není jednoduchá. Máte představu, jak se vám podaří udržet hospodaření v černých číslech až do doby, kdy se vše zase vrátí k normálu?

Současná situace nás nutí přizpůsobit se okolnostem a hledat nové způsoby řešení. Chceme se ještě více posunout v elektronizaci a automatizaci procesů. Stejně tak nadále budeme velmi důsledně sledovat provozní náklady. Organizovat a optimalizovat je tak, abychom hospodaření společnosti drželi na plánovaných hodnotách.

Měli jste možnost využít některý z kompenzačních programů státní podpory?

Minimálně.

Jakou pomoc státu byste uvítal?

Zjednodušení legislativy, státní správy. K prosperitě se neprodlužíme. Peníze by neměly sloužit k populistickým krokům. Snažme se, aby i budoucí pokolení měla šanci.

Vašich služeb denně využívají deseti tisíce cestujících, dokážete jim sdělit, jak jim i v budoucnu budete schopni zajistit vysoký standard poskytovaných služeb?

Již dvacet pět let se snažíme, aby cestující vnímali, že na ICOM transport se mohou stoprocentně spolehnout. Že s námi pojedou bezpečně, kulturně a hlavně spokojeně. Nechci slibovat. Naše budoucnost by měla být predikovaná z našeho chování v minulosti.

Zdeněk Nesveda – BusPress 26.11. 2020

 

Flotila nových autobusů Mercedes – Benz Inturo v rámci modernizace vozového parku v roce 2014 (foto: Zdeněk Nesveda)

Velká obnova vozového parku ICOM transport prvními autobusy Setra MultiClass S 416 LE business v roce 2015 (foto: Zdeněk Nesveda)

Nákladní flotilu ICOM transport tvoří 300 souprav s tahači Mercedes – Benz Actros (foto: Zdeněk Nesveda)

Mercedes -Benz výrazně nepřehlédnutelná image společnosti (foto: Zdeněk Nesveda)

Jedna z modernizovaných budov autobusového nádraží v Lanškrounu v roce 2019 (foto: Zdeněk