11. 2. – 13. 2. 2020

2. autobusový veľtrh na Slovensku

VEĽTRH ZAČNE ZA:

Inteligentné systémy pre dopravu na veľtrhu BUS SHOW zdravá doprava 2020

Jedným z dôležitých tém veľtrhu BUS SHOW zdravá doprava 2020 v Nitre sú inteligentné dopravné systémy a technológie, bez ktorých sa dnešná moderná verejná doprava nezaobíde. Jedná sa najmä o riadiace, odbavovacie, monitorovacie a ďalšie systémy, ktoré zvyšujú komfort, efektivitu a bezpečnosť verejnej hromadnej dopravy.

Inteligent Transport Systems (IQTS)

Súčasť veľtrhu tvorí odborná konferencia Inteligent Transport Systems (IQTS), ktorá dáva vystavovateľom možnosť predstaviť projekty a vystavované produkty širokému publiku odborníkov z dopravných spoločností. Vystavovateľom veľtrhu ponúka mimoriadnu príležitosť priamo osloviť odberateľov a zákazníkov dvakrát v jednom okamihu a na jednom mieste. Výstupy z konferencie Inteligent Transport System (IQTS) budú mať svoju stálu stopu v elektronických médiách.

Veľtrh BUS SHOW zdravá doprava a odborné konferencie sa konajú pod záštitou podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR László Sólymosa a ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka.  

 

 

.

.

Organizátor veľtrhu: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

 

.

.

  • Termín veľtrhu: 11. 2. – 13. 2. 2020
  • Termín konferencie IQTS: 12. 2. 2020

 

Kontakty, informácie a prihlášky:

 

V Nitre 18. 11. 2019,  ilustračné foto: Buspress

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.