Vozidlový park dopravného podniku v Bratislave sa rozrástol už o 38 nových autobusov SOR

Bratislava 6. september 2017 – V zmysle dohodnutého harmonogramu postupne prichádzajú do vozidlového parku DPB, a.s. nové autobusy. Z celkového počtu 90, je už vo vozovni Jurajov Dvor prvých 38 nových vozidiel. DPB, a.s. verí, že nové autobusy prispejú k ešte väčšiemu komfortu cestujúcej verejnosti. 

32 kĺbových autobusov značky SOR NB 18 bolo dodaných v auguste 2017 a 6 krátkych autobusov SOR NB 12 v priebehu augusta a septembra 2017. 

 

Všetky nové vozidlá spĺňajú emisnú normu Euro VI, sú nízkopodlažné, plne klimatizované s vyšším výkonom klimatizácií (foto: Marek Velček)

Všetky nové vozidlá spĺňajú emisnú normu Euro VI, sú nízkopodlažné, plne klimatizované s vyšším výkonom klimatizácií (foto: Marek Velček)

 

„Po vybavení potrebnej dokumentácie budú nové vozidlá ihneď nasadzované do premávky. Kĺbové autobusy prevažne na linky č. 21, 61, 63, 78, 96 a krátke na linky č. 28, 32, 37, 50 a 65. Ďalšie autobusy budú postupne dodávané v zmysle platného harmonogramu, dodávka všetkých by mala byť ukončená v apríli 2018. Pravidelná obnova vozidlového parku je výrazným faktorom skvalitňovania služieb poskytovaných verejnosti,“ povedal riaditeľ úseku obchodu a strategického rozvoja a člen predstavenstva DPB, a.s. Alexander Sako.

 

Riaditeľ úseku obchodu a strategického rozvoja a člen predstavenstva DPB, a.s. Alexander Sako a Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal (foto: Marek Velček)

Riaditeľ úseku obchodu a strategického rozvoja a člen predstavenstva DPB, a.s. Alexander Sako a Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal (foto: Marek Velček)

 

 

„Nákupom nových moderných autobusov motivujeme ľudí, aby vo väčšej miere využívali mestskú hromadnú dopravu. Mojím cieľom je postupne zvyšovať počet ľudí cestujúcich v MHD na úkor individuálnej dopravy a zlepšiť tak mobilitu v Bratislave,“ uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. 

 

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal (foto: Marek Velček)

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal (foto: Marek Velček)

 

V konečnej cene 24 miliónov eur za 90 autobusov, je aj dodávka náhradných dielov po dobu troch rokov. DPB, a.s. nákup financuje zo zdrojov spoločnosti, bez akejkoľvek záťaže na mestský rozpočet. Okrem tých autobusov, ktoré už boli dodané, sa vozidlový park DPB, a.s.  rozrastie ešte o 22 kusov autobusov dĺžky 12,2m od spoločnosti SOR Libchavy spol. s r.o., o 24 kusov autobusov dĺžky 10,5m značky IVECO a o 6 kusov dĺžky 8,6m od spoločnosti SOLARIS Bus & Coach S.A.

Všetky nové vozidlá spĺňajú emisnú normu Euro VI, sú nízkopodlažné, plne klimatizované s vyšším výkonom klimatizácií. O bezpečnosť cestujúcich, ale aj našich vodičov sa bude starať moderný kamerový systém, ktorý je aj v interiéri aj v exteriéri každého nového vozidla. Autobusy obsahujú nový typ tarifno-informačného systému, ktorý má pri každých dverách nový typ označovačov spôsobilých aj na čítanie bankomatovej karty. Všetky vozidlá sú taktiež vybavené elektronickým počítaním cestujúcich. Pre cestujúcu verejnosť sa v nových vozidlách nachádza wifi pripojenie a na madlách sú umiestnené USB nabíjačky. Vo vozidlách sú tiež informačné tabule, ktoré zobrazujú danú linku a zastávku, kam vozidlo smeruje a tiež LCD monitory na zobrazovanie dopravných informácií. Palubný počítač vodiča je dotyková obrazovka, s ktorou sa nastavuje celý tarifno-informačný systém. Prvý krát boli vo vozidlách použité nové typy sedadiel, ktoré zjednodušia a skvalitnia čistenie sedadiel.

TS: Hlavné mesto SR Bratislava 

.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal (foto: Marek Velček)

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal (foto: Marek Velček)