11. 2. – 13. 2. 2020

2. autobusový veľtrh na Slovensku

VEĽTRH ZAČNE ZA:

Zväz autobusovej dopravy je hlavným partnerom veľtrhu BUS SHOW zdravá doprava 2020

Zväz autobusovej dopravy (ZAD) združuje trinásť významných dopravných spoločností, ktoré pôsobia v oblasti pravidelnej dopravy vo všetkých samosprávnych krajoch na Slovensku. Celkovo disponuje s viac ako 4 300 autobusmi, ktoré na pravidelných linkách najazdia 250 miliónov kilometrov za rok. Členovia ZAD sú zároveň i najväčšími odberateľmi nových autobusov, náhradných dielov, technológií a príslušenstva.  

Zväz autobusovej dopravy, hlavný partner veľtrhu BUS SHOW zdravá doprava, bude mať k dispozícii   rozsiahlu  expozíciu na prezentáciu svojich členov a na jednania s partnermi v centrálnej hale M1. Cieľom je, mimo iné, predstaviť kreatívny program „Skús BUS“ propagujúci komfortné cestovanie verejnou dopravou. Snahou je prilákať na veľtrh a do expozície ZAD nielen odborníkov a partnerov, ale aj širokú verejnosť a vzbudiť u nej väčší záujem o cestovanie verejnou dopravou. 

.

logo ZAD

Členovia ZAD

 

V „centrálnom mieste stretnutí“ v expozícii ZAD sa uskutoční slávnostné otvorenie veľtrhu a úvodná tlačová konferencia Zväzu autobusovej dopravy a organizátora veľtrhu, ktorým je agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik. Súčasťou veľtrhu sú odborné konferencie E BUS300 a Inteligent Transport Systems (IQTS), na ktorých bude mať úvodný blok Ing. Peter Sádovský, prezident Zväzu autobusovej dopravy.

Veľtrh BUS SHOW zdravá doprava je novým formátom veľtržného projektu s aktívnym prepojením živých expozícií modernej techniky s odbornými konferenciami a aktívnym zapojením najvýznamnejších dopravných spoločností na Slovensku.

Veľtrh BUS SHOW zdravá doprava a odborné konferencie sa konajú pod záštitou podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR László Sólymosa a ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka. 

TS: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO

.

.

 

 

.

Logo BUS SHOW zdravá doprava

.

.

.