Automatické počítání cestujících od ABIRAIL CZ s.r.o.

Dodavatelem profesionálního řešení pro automatické počítání cestujících ve vozidlech (autobus, trolejbus, tramvaj, železniční vozidla) a otevřených prostorech přestupních terminálů a nádraží je společnosti ABIRAIL CZ s.r.o.

Na veletrhu BUS SHOW 2018 představíme celý ekosystém od sensorů pro pořízení dat o pohybu cestujících ve vozidlech a otevřených prostorech přestupních terminálů a nádraží až po pokročilé zpracování naměřených údajů v aplikaci ABIRUN APC a jejich prezentaci formou přehledných sestav pro Vaše správné rozhodování.

Zajistíme reálnou ukázku celého ekosystému a představíme všechny výhody. Zastavte se! Náš stánek je v hale 2.

Instalace sensorů automatického počítání cestujících

Máme praktické zkušenosti s instalací tohoto systému do autobusů, trolejbusů, tramvají a železničních vozidel od různých výrobců vozidel (IVECO, SOLARIS, SOR, PRAGOIMEX, 4RAIL, …).

.

ABIRAIL

.

.

.

.

Analytický nástroj ABIRUN APC představuje profesionální zpracování a analýzu dat z jízdních řádů a systému automatického počítání cestujících.

Klíčem k úspěchu zavedení systému automatického počítání cestujících v dopravním podniku je kvalitní nástroj, který poskytuje funkcionality pro propojení dat dopravního podniku (jízdní řády, zastávky, výluky) s daty generovanými systémem automatického počítání cestujících ve vozidlech (počet cestujících, místo a čas zastavení a další související a diagnostické informace) a dále s dalšími dostupnými údaji (počasí, kulturní a sportovní akce). Tuto množinu informací dává automaticky do souvislostí a prezentuje ji formou přehledných sestav a grafů.

.

.

.

.