11. 2. – 13. 2. 2020

2. autobusový veľtrh na Slovensku

VEĽTRH ZAČNE ZA:

Mesto Nitra podporuje autobusový veľtrh BUS SHOW

Primátor mesta Nitra Jozef Dvonč osobným listom podporil autobusový veľtrh, ktorý sa uskutoční v Nitre 5. 7. 6 2018. BUS SHOW – zdravá doprava je úplne prvým inovatívnym veľtrhom svojho druhu na Slovensku. Mesto Nitra sa vydalo cestou budovania tzv. „smart city“ a prichádza s týmto jedinečným projektom ako prvý v krajine. V súbore realizovaných opatrení smart city je tiež nové, moderné riešenie verejnej dopravy v Nitre a jej okolí. Veľtrh BUS SHOW koncepčne celkom zapadá do nových projektov pripravovaných v Nitre, podporuje ich a v júni 2018 sa na ňom predstavia najnovšie dopravné prostriedky a technológie.

 

Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc, primátor mesta Nitra (foto: Nitra mesto)

Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc, primátor mesta Nitra (foto: Nitra mesto)

 

List primátora mesta organizátorom veľtrhu: Oficiálná podpora veleľrhu BUS SHOW – Mesto Nitra

Tematické zameranie veľtrhu BUS SHOW zdravá doprava, čítajte tu…

Smart city NITRA, čítajte tu…

 

.

.

.

.

.