Pracovné stretnutie k Smart City – Nitra 2018

Na mestskom úrade sa uskutočnilo stretnutie k aktivitám Nitry v rámci konceptu Smart City. Cieľom pracovného workshopu bolo „odovzdanie si“ nápadov a skúseností a vylepšení v jednotlivých oblastiach, v ktorých chce mesto

„Koncept Smart City by mal byť zrozumiteľný pre občanov, s tým, že toto stretnutie sme zorganizovali aj preto, aby sme mohli kontinuálne nadviazať na už zrealizované aktivity, ktoré chceme ešte viac vylepšiť a priblížiť verejnosti,“ uviedol, okrem iného, primátor Nitry Jozef Dvonč.

 

Pracovné stretnutie otvoril primátor Nitry J. Dvonč

Pracovné stretnutie otvoril primátor Nitry J. Dvonč

 

Praktické skúsenosti s chytrými mestami prezentoval J. Slavík (prvý sprava)

Praktické skúsenosti s chytrými mestami prezentoval J. Slavík (prvý sprava)

 

O praktických skúsenostiach zo zahraničných chytrých miest informoval český odborník na túto oblasť Jakub Slavík. Na pracovnom stretnutí boli prítomní i prednosta úradu Igor Kršiak, riaditelia mestských organizácii, vedúci pracovníci mestského úradu a odborníci, ktorí sú v pracovných skupinách konceptu Smart City.  

Čo sa týka aktivít Nitry v rámci konceptu Smart City, plánované je definitívne spracovanie koncepcie a realizácia Inteligentného a integrovaného dopravného systému, plánu udržateľnej mobility, rozšírenie kamerového systému, regenerácia parkov a vnútroblokov s tým, že sfinalizovaná by mala byť obnova verejného osvetlenia.  (j)

 

http://www.nitrasmart.sk/

 

V rámci veľtrhu BUS SHOW zdravá doprava Nitra 2018 sa prvý deň uskutoční konferencia Elektrické autobusy pre mesto v kontexte Smart Cities. Maximum ďalších informácií získate tu.

 

SMART CITY V PRAXI

 

O slovenském autobusovém veletrhu BUS SHOW 2018…

 

 

Elektrické autobusy pre mesto“ na veľtrhu Busshow 2018 – NITRA

Konferencia „Elektrické autobusy pre mesto“ na veľtrhu Busshow 2018 podporí slovenské smart cities

 

.

 

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

 

1. autobusový veľtrh na Slovensku  5.6. – 7.6. 2018

.

.

Autobusy VDL

.

Mercedes – Benz      Setra

 

WWW.MESTSKADOPRAVA.INFO

 

LOGO_isuzu_turancar

TURANCAR CZ, PRODEJ AUTOBUSŮ ISUZU – WWW.ISUZUBUS.CZ

Autobusy ISUZU, ISUZU, ISUZU servis, ISUZU díly, ISUZU TURANCAR

 

Isuzu-Logo

ProScan – prodej a servis ISUZU – WWW.ISUZUTRUCK.EU

ISUZU prodej, ISUZU díly, ISUZU nákladní, ISUZU D -MAX

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

Anvi_Trade

.